ఎలకలే కదా తీసిపారేయద్దు...వాటితోనూ స్కామ్ చేసి కోట్లు దండుకోవచ్చు

కాదేది కవితకనర్హం అన్నాడు శ్రీశ్రీ. కాదేదీ స్కామ్ కు అనర్హం అంటున్నారు మ

Read More

ఆ వృధ్ద దంపతులు పెట్టుకున్న అర్జీ చదివితే..కన్నీళ్లు ఆగవు

కొన్ని వార్తలు కేవలం వార్తలుగానే  ఉంటాయి..మరికొన్ని మన హృదయాన్ని తడిమి,

Read More