ఎలకలే కదా తీసిపారేయద్దు...వాటితోనూ స్కామ

కాదేది కవితకనర్హం అన్నాడు శ్రీశ్రీ. కాదేదీ స్కామ్ కు అనర్హం అంటున్నారు మన శ్రీశ్రీశ్రీ రాజకీయనాయకులు. అవును..మొన్నామధ్యన లాలూప్రసాద్ యాదవ్ గారి పశువుల దాణా స్కామ్ చూసి ఆశ్చర్య

ఇంకా చదవండి

ఆ వృధ్ద దంపతులు పెట్టుకున్న అర్జీ చదివిత

కొన్ని వార్తలు కేవలం వార్తలుగానే  ఉంటాయి..మరికొన్ని మన హృదయాన్ని తడిమి, మన మనస్సుని మెలిపెట్టే సన్నివేశాలుగా కనపడతాయి. అవి చదువుతూంటే కన్నీరు అడ్డం పడి మసగ మసగ్గా  &

ఇంకా చదవండి